9006.0136  Ειδικό ήπιο καθαριστικό – για ακαθαρσίες από χρήσεις μαγειρέματος < 200 °C, μη καυστικό, 10 l
9006.0153 Καθαριστικό γκριλ για επίμονες ακαθαρσίες, 10 l
9006.0137 Λαμπρυντικό, 10 l (μόνο για ClimaPlus Combi με CleanJet)