Η Βάση  Base 800 της North διαθέτει πόρτα και αποθηκευτικό χώρο.
Ιδανική για τα μοντέλα :
Σχαριέρες

Τ73 – Τ703 – CHIOS23
Φλόγιστρα

GASE600 – GASE6