Η βάση Base 700 της North διαθέτει  πόρτα και αποθηκευτικό χώρο.
Ιδανική για τα μοντέλα :
Σχαριέρες Τ72 – Τ702 – GR200 – CHIOS22
Φριτέζες FL2 – FL102 – FL20- – FL25
Φλόγιστρα GASE400 – GASE4