Η Fines Διαθέτει Βάσεις Κατάλληλες  για τους HTB MINI φούρνους της. Για το μοντέλο HTBM -40 Κατάλληλες Βάσεις είναι οι:

1)FBM-400/20WT  Διαστάσεις : 730*650*200mm, Βάρος: 15 Kg

2)FBM -402/35 WT Διαστάσεις : 730*650*350mm,Χωριτικότητα :2*40/40, Βάρος: 18 Kg,

3)FBM -405/90 WT Διαστάσεις : 730*650*900mm, Χωριτικότητα :5*40/40Βάρος: 26 Kg,

4)FBM -406/90 WT Διαστάσεις : 730*650*900mm,Χωριτικότητα :6*40/40 Βάρος: 18 Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο: