Η Fines Διαθέτει Βάσεις Κατάλληλες  για τους HTB MINI φούρνους της. Για το μοντέλο HTBM -60 Κατάλληλες Βάσεις είναι οι:

1)FBM-600/20WT  Διαστάσεις : 930*650*200mm, Βάρος: 16 Kg

2)FBM -602/35 WT Διαστάσεις : 930*650*350mm,Χωριτικότητα :2*60/40, Βάρος: 19 Kg,

3)FBM -405/90 WT Διαστάσεις : 730*650*900mm, Χωριτικότητα :5*60/40Βάρος: 28 Kg,

4)FBM -406/90 WT Διαστάσεις : 730*650*900mm,Χωριτικότητα :6*60/40 Βάρος: 20 Kg

Τεχνικό Φυλλάδιο:

Categories: , , , , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,