Ταμπλέτα φροντίδας για iCombi Pro, iCombi Classic και SelfCookingCenter με Efficient CareControl
Οι ουσίες περιποίησης προστατεύουν ενεργά από τη συσσώρευση αλάτων στον θάλαμο μαγειρέματος και
τη γεννήτρια ατμού. Ασφάλεια λειτουργίας χωρίς αποσκλήρυνση νερού και δαπανηρή χειροκίνητη
αφαίρεση αλάτων. Κωδ. 56.00.562

Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , ,