Αναλώσιμα Ξενοδοχείων, Κιτ Ειδών Υγιεινής σε Λευκό Και Κραφτ Κουτί

Τμχ/Κιβ: 500

Κιβ/Παλ: 45