Βάση με πόρτα και αποθηκευτικό χώρο.
Ιδανική για τα μοντέλα :
Σχαριέρες
Τ71 – Τ701
Φριτέζες
FL1 – FL101 – FL10- – FL15
Φλόγιστρα
F22 – WOK70 – GASE200 – GASE2
Bain Marie
BM700
Μακαρονιέρα
PK700
Θερμαντικά
AL
Ουδέτερα
COUNTER

Διαστάσεις
400x610x570

Ισχύς

Βάση με πόρτα και αποθηκευτικό χώρο.
Ιδανική για τα μοντέλα :
Σχαριέρες
Τ71 – Τ701
Φριτέζες
FL1 – FL101 – FL10- – FL15
Φλόγιστρα
F22 – WOK70 – GASE200 – GASE2
Bain Marie
BM700
Μακαρονιέρα
PK700
Θερμαντικά
AL
Ουδέτερα
COUNTER

Διαστάσεις
400x610x570

Ισχύς