Αντιαφριστικές ταμπλέτες για iCombi Pro, iCombi Classic, SelfCookingCenter και CombiMaster Plus (από 05/2017)Περιορίζουν τον σχηματισμό αφρού σε ποιότητες νερού με έντονα χαρακτηριστικά αφροποίησης. Κωδ. 56.00.598