Κατάσταση μοτέρ που δεν έχει συντηρηθεί

Κατάσταση μοτέρ που δεν έχει συντηρηθεί