Έτοιμο το laundry. Παραδόθηκε και είναι σε πλήρη λειτουργία (Pics)

Έτοιμο το laundry. Παραδόθηκε και είναι σε πλήρη λειτουργία (Pics)!!!

Δείτε όλες τις φωτογραφίες