• Αρωματικό χώρου, κατάλληλο για την εξουδετέρωση οσμών, στα δωμάτια ξενοδοχείων.
  • Δεν αφήνει λεκέδες κατά την εφαρμογή του σε υφάσματα.
  • Μεγάλη διάρκεια: ο ψεκασμός διαρκεί 4 ώρες
  • Μη τοξικό.
  • Αρωματικό χώρου, κατάλληλο για την εξουδετέρωση οσμών, στα δωμάτια ξενοδοχείων.
  • Δεν αφήνει λεκέδες κατά την εφαρμογή του σε υφάσματα.
  • Μεγάλη διάρκεια: ο ψεκασμός διαρκεί 4 ώρες
  • Μη τοξικό.