• Ελαφρώς αλκαλικό υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για το  καθαρισµό όλων των  σκληρών επιφανειών.
  • ∆ιαλύει τα λίπη και τις ξεραµένες τροφές και αφήνει λαµπερή επιφάνεια.
  • Αποτελεσματικό σε όλες τις συνθήκες νερού.
  • Εξαιρετική οικονοµία στη χρήση λόγω της συμπυκνωμένης σύνθεσης του.
  • Ελαφρώς αλκαλικό υγρό απορρυπαντικό κατάλληλο για το  καθαρισµό όλων των  σκληρών επιφανειών.
  • ∆ιαλύει τα λίπη και τις ξεραµένες τροφές και αφήνει λαµπερή επιφάνεια.
  • Αποτελεσματικό σε όλες τις συνθήκες νερού.
  • Εξαιρετική οικονοµία στη χρήση λόγω της συμπυκνωμένης σύνθεσης του.