• Άοσμο.
  • Δεν λεκιάζει.
  • Εξαιρετικά αποτελεσματικό στο να εξουδετερώνει τη μυρωδιά του τσιγάρου.
  • Άοσμο.
  • Δεν λεκιάζει.
  • Εξαιρετικά αποτελεσματικό στο να εξουδετερώνει τη μυρωδιά του τσιγάρου.