• Περιέχει αλκαλικά συστατικά και δεσμεύει τη σκληρότητα νερού, με αποτέλεσμα να αποτρέπει το γκριζάρισμα και να αυξάνει τη διάρκεια ζωής των ρούχων.
  • Προστίθεται στην κύρια πλύση
  • Κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες νερού.
  • Βελτιώνει την ποιότητα της πλύσης και εκμηδενίζει τις επιστροφές λερωμένων υφασμάτων.
  • Περιέχει αλκαλικά συστατικά και δεσμεύει τη σκληρότητα νερού, με αποτέλεσμα να αποτρέπει το γκριζάρισμα και να αυξάνει τη διάρκεια ζωής των ρούχων.
  • Προστίθεται στην κύρια πλύση
  • Κατάλληλο για όλες τις σκληρότητες νερού.
  • Βελτιώνει την ποιότητα της πλύσης και εκμηδενίζει τις επιστροφές λερωμένων υφασμάτων.