• Εξουδετερώνει τα υπολείμματα αλκαλικότητας
  • Εξουδετέρωση των ιχνών του χλωρίου λεύκανσης
  • Τέλος στο κιτρίνισμα των υφασμάτων
  • Εμποδίζει το γάριασμα των υφασμάτων
  • Δεν αδυνατίζουν οι  ίνες των ρούχων με συνέπεια να σκίζονται.
  • Εξουδετερώνει τα υπολείμματα αλκαλικότητας
  • Εξουδετέρωση των ιχνών του χλωρίου λεύκανσης
  • Τέλος στο κιτρίνισμα των υφασμάτων
  • Εμποδίζει το γάριασμα των υφασμάτων
  • Δεν αδυνατίζουν οι  ίνες των ρούχων με συνέπεια να σκίζονται.