• Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια.
  • Χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους λευκών υφασμάτων.
  • Προσφέρει απολύμανση λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε ενεργό χλώριο.
  • Ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια.
  • Χρησιμοποιείται σε όλους τους τύπους λευκών υφασμάτων.
  • Προσφέρει απολύμανση λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε ενεργό χλώριο.