• Για την κύρια πλύση υφασμάτων σε επαγγελματικά πλυντήρια, ξενοδοχεία και νοσοκομείων.
  • Ειδική σύνθεσή με ένζυμα και ένα μείγμα τασιενεργών,συμπλοκοποιητών της σκληρότητας του νερού λειτουργεί  ως παράγοντας κατά του γκριζαρίσματος.
  • Πλύση σε χαμηλές θερμοκρασίες – προστασία ρούχων.
  • Χαμηλή δοσολογία.
  • Για την κύρια πλύση υφασμάτων σε επαγγελματικά πλυντήρια, ξενοδοχεία και νοσοκομείων.
  • Ειδική σύνθεσή με ένζυμα και ένα μείγμα τασιενεργών,συμπλοκοποιητών της σκληρότητας του νερού λειτουργεί  ως παράγοντας κατά του γκριζαρίσματος.
  • Πλύση σε χαμηλές θερμοκρασίες – προστασία ρούχων.
  • Χαμηλή δοσολογία.