• Ισχυρό διαλυτικό αλάτων.
  • Ισχυρό διαλυτικό αλάτων.