• Πιο ισχυρό από 1004.
  • Πρέπει να ξεβγαλθεί.
  • Πιο ισχυρό από 1004.
  • Πρέπει να ξεβγαλθεί.