• Οικονομία στη χρήση με χαμηλή δοσολογία. 700-800 πλυντήρια από 10 L.
  • Σύνθεση: Με τις καλύτερες πρώτες ύλες ( π.χ. με τασιενεργά που είναι υψηλής ποιότητας  καθαριστικές πρώτες ύλες)
  • Με το συνδυασμό υψηλής αλκαλικότητας και συμπλοκοποιητών καθαρίζει χωρίς να καταστρέφει τον εξοπλισμό. Με την υψηλή αλκαλικότητα αφαιρεί τη λιπαρότητα αλλά επειδή η αλακαλικότητα δημιουργεί φθορά οι συμπλοκοποιητές εξισορροπούν την αλακαλικότητα και δεν επηρεάζεται το σμάλτο.
  • Οικονομία στη χρήση με χαμηλή δοσολογία. 700-800 πλυντήρια από 10 L.
  • Σύνθεση: Με τις καλύτερες πρώτες ύλες ( π.χ. με τασιενεργά που είναι υψηλής ποιότητας  καθαριστικές πρώτες ύλες)
  • Με το συνδυασμό υψηλής αλκαλικότητας και συμπλοκοποιητών καθαρίζει χωρίς να καταστρέφει τον εξοπλισμό. Με την υψηλή αλκαλικότητα αφαιρεί τη λιπαρότητα αλλά επειδή η αλακαλικότητα δημιουργεί φθορά οι συμπλοκοποιητές εξισορροπούν την αλακαλικότητα και δεν επηρεάζεται το σμάλτο.