• 8% περισσότερο χλώριο από τα προϊόντα του ανταγωνισμού.
  • Καθαρίζει, λευκαίνει και απολυµαίνει. Άριστα αποτελέσµατα απολύµανσης.
  • 8% περισσότερο χλώριο από τα προϊόντα του ανταγωνισμού.
  • Καθαρίζει, λευκαίνει και απολυµαίνει. Άριστα αποτελέσµατα απολύµανσης.