• Ισχυρό αλκαλικό απορρυπαντικό κατάλληλο για τον περιοδικό καθαρισμό ισχυρά λερωμένων φούρνων, ψησταριών ή σκευών κουζίνας.
  • Ενεργεί και σε κρύα επιφάνεια.
  • 10-15 euro φθηνότερο από αντίστοιχης δράσης προϊόντα
  • Προστασία προσωπικού από αναθυμιάσεις
  • Πλήρως αποτελεσματικό
  • Ισχυρό αλκαλικό απορρυπαντικό κατάλληλο για τον περιοδικό καθαρισμό ισχυρά λερωμένων φούρνων, ψησταριών ή σκευών κουζίνας.
  • Ενεργεί και σε κρύα επιφάνεια.
  • 10-15 euro φθηνότερο από αντίστοιχης δράσης προϊόντα
  • Προστασία προσωπικού από αναθυμιάσεις
  • Πλήρως αποτελεσματικό