• Χαμηλότερη τιμή από τον ανταγωνισμό.
  • Πολύ καλές πρώτες ύλες.
  • Παρέχει 99% αντισηψία.
  • Από τον ΕΦΕΤ είναι υποχρεωτικό να έχεις τιμολογημένο ένα 5lt.
  • Χαμηλότερη τιμή από τον ανταγωνισμό.
  • Πολύ καλές πρώτες ύλες.
  • Παρέχει 99% αντισηψία.
  • Από τον ΕΦΕΤ είναι υποχρεωτικό να έχεις τιμολογημένο ένα 5lt.