• Απολύμανση χεριών χωρίς τη χρήση νερού.
  Περιέχει αλκοόλη σε ποσοστό άνω του 70%, το οποίο το καθιστά ένα αποτελεσματικό απολυμαντικό.
 • Περιέχει πηκτικές ουσίες οι οποίες αυξάνουν το ιξώδες του, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος χρόνος επαφής προϊόντος-δέρματος και κατά συνέπεια καλύτερη  απόδοση.
 • Περιέχει ενυδατικές ουσίες , που είναι κατάλληλες για την φροντίδα των χεριών.
 • Χωρίς Άρωμα, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο αλλοίωσης και μόλυνσης των τροφίμων (κατάλληλο για τους χώρους παρασκευής τροφίμων)
 • Απολύμανση χεριών χωρίς τη χρήση νερού.
  Περιέχει αλκοόλη σε ποσοστό άνω του 70%, το οποίο το καθιστά ένα αποτελεσματικό απολυμαντικό.
 • Περιέχει πηκτικές ουσίες οι οποίες αυξάνουν το ιξώδες του, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μεγαλύτερος χρόνος επαφής προϊόντος-δέρματος και κατά συνέπεια καλύτερη  απόδοση.
 • Περιέχει ενυδατικές ουσίες , που είναι κατάλληλες για την φροντίδα των χεριών.
 • Χωρίς Άρωμα, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο αλλοίωσης και μόλυνσης των τροφίμων (κατάλληλο για τους χώρους παρασκευής τροφίμων)