• Κρεμοσάπουνο  αντιβακτηριδιακό χωρίς άρωμα, καθιστώντας το κατάλληλο για χώρους επεξεργασίας τροφίμων.
  • Είναι το τέλειο απολυμαντικό χεριών για επιχειρήσεις με αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής όσον αφορά την προστασία του προσωπικού και την αποφυγή αλυσιδωτών επιμολύνσεων.
  • Υποχρεωτικό από ΕΦΕΤ να υπάρχει στην κουζίνα.
  • Κρεμοσάπουνο  αντιβακτηριδιακό χωρίς άρωμα, καθιστώντας το κατάλληλο για χώρους επεξεργασίας τροφίμων.
  • Είναι το τέλειο απολυμαντικό χεριών για επιχειρήσεις με αυστηρές απαιτήσεις υγιεινής όσον αφορά την προστασία του προσωπικού και την αποφυγή αλυσιδωτών επιμολύνσεων.
  • Υποχρεωτικό από ΕΦΕΤ να υπάρχει στην κουζίνα.