• Περιέχει φυσικό ξύδι που διώχνει ακόμα και τις πιο δυσάρεστες οσμές ,π.χ. ψαριού.
  • Έχει μαλακτικές πρώτες ύλες και προστατεύει τα χέρια.
  • Είναι οικονομικό στη χρήση. Αναμιγνύεται με νερό .Τα 5L δίνουν 40lt τελικού προϊόντος.
  • Περιέχει φυσικό ξύδι που διώχνει ακόμα και τις πιο δυσάρεστες οσμές ,π.χ. ψαριού.
  • Έχει μαλακτικές πρώτες ύλες και προστατεύει τα χέρια.
  • Είναι οικονομικό στη χρήση. Αναμιγνύεται με νερό .Τα 5L δίνουν 40lt τελικού προϊόντος.