• Πολύ αποτελεσματικό για τον καθαρισμό  των  ρύπων σε  χώρους κουζίνας και επεξεργασίας τροφίμων
  • Αφήνει ευχάριστο άρωµα λεμονιού.
  • Πολύ αποτελεσματικό για τον καθαρισμό  των  ρύπων σε  χώρους κουζίνας και επεξεργασίας τροφίμων
  • Αφήνει ευχάριστο άρωµα λεμονιού.